Eurocine Vaccines presentation från Investeringsseminarium

Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson och FoU-chef Anna-Karin Maltais presenterade bolaget, influensavaccinmarknaden och bolagets influensavaccinkandidat Immunose™ FLU på Investeringsseminariet med Financial Stockholm den 30 november.

Presentationen finns tillgänglig på https://youtu.be/udl9wIGujlk