Eurocine Vaccines presentation på Aktiedagen Lund

Eurocine Vaccines presenterade på Aktiedagen Lund, denna gång med tonvikt på samarbeten och hur en vaccinportfölj byggs. Inte minst beskrevs en vaccinkandidat mot klamydia som en stor del av det pågående utvecklingsarbetet koncentreras på. Klamydiainfektion är en av de allra vanligaste sexuellt överförda infektionerna, med över 130 miljoner fall per år globalt, och där WHO pekar på behovet av ett förebyggande vaccin.

Vidare beskrevs bolagets aktiviteter inom affärsutveckling, där kontakter pågår både för att långsiktigt förbereda potentiella partners för vaccinkandidaten mot klamydia, men också för att utöka portföljen av vaccinkandidater.

Presentationen från den 31 januari 2022 finns tillgänglig på

Eurocine Vaccines presentation från Aktiedagen Lund

 

 

Läs mer:

Om vår portföljstrategi

Om vår utvecklingsprocess, ”Bridging the Gap”

Om vaccinkandidaten mot klamydia

Om marknadspotentialen för klamydiavacciner