Eurocine Vaccines presentation på Aktiedagen Stockholm

Eurocine Vaccines presenterade bolaget, den nya strategin och planen framåt på Aktiedagen Stockholm.

VD Hans Arwidsson och chefen för forskning och utveckling Anna-Karin Maltais presenterade bolaget, vaccinmarknaden, bolagets nya strategi och planen framåt på Aktiedagen Stockholm den 19 mars 2019.

Presentationen finns tillgänglig på följande länk:

https://youtu.be/YECLr0xxHk8

Idag presenterar bolaget på Aktiekvällen Göteborg.

https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiekvallen-goteborg-0