Eurocine Vaccines presentation på Aktiedagen Stockholm

Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson presenterade på Aktiedagen Stockholm idag, denna gång med särskild tonvikt på samarbeten och hur en vaccinportfölj byggs upp. Samtidigt beskrevs bolagets vaccinkandidat mot klamydia som en stor del av det pågående utvecklingsarbetet koncentreras på. Klamydiainfektion är en av de allra vanligaste sexuellt överförda infektionerna, med över 130 miljoner fall per år globalt, och där WHO pekar på behovet av ett förebyggande vaccin. Bolagets marknadsanalys anger en försäljningspotential inom klamydiavacciner, som är i nivå med HPV-vaccinerna, där Gardasil och Cervarix förväntas nå en försäljning på 6,9 miljarder US-dollar 2026.

Vidare beskrevs bolagets aktiviteter inom affärsutveckling, där kontakter pågår för att långsiktigt förbereda potentiella partners för vaccinkandidaten mot klamydia. Kontakterna för att utöka portföljen av vaccinkandidater har också intensifierats.

Presentationen från den 14 mars 2022 finns tillgänglig på

Eurocine Vaccines presentation från Aktiedagen Stockholm

Läs mer:

Om vår portföljstrategi

Om vår utvecklingsprocess, ”Bridging the Gap”

Om vaccinkandidaten mot klamydia

Om marknadspotentialen för klamydiavacciner