Eurocine Vaccines presentation på Aktieportföljen Live

Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson presenterade bolaget, vaccinmarknaden, utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia och den nyförvärvade vaccinkandidaten mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, på Aktieportföljen Live i Stockholm den 11 oktober 2022.

Presentationen från den 11 oktober, inklusive en intressant frågestund, finns tillgänglig på:  Eurocine Vaccines presentation på Aktieportföljen Live