Eurocine Vaccines presentation på Redeye Stockholm

Eurocine Vaccines presenterade bolaget, den nya strategin och planen för första halvåret 2019 på Redeye i Stockholm.

VD Hans Arwidsson, styrelseledamoten Pierre A. Morgon och chefen för forskning och utveckling Anna-Karin Maltais presenterade bolaget, vaccinmarknaden, bolagets nya strategi och planen för första halvåret 2019 på en aktieägarträff den 5 november på Redeye i Stockholm.

Presentationen finns tillgänglig på följande länk:

https://redeye.solidtango.com/widgets/embed/mo27203f?auto_play=true

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »