Eurocine Vaccines presentation på Sedermeradagen

Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson presenterade bolaget, vaccinmarknaden, utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia och särskilt den nyförvärvade vaccinkandidaten mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, på Sedermeradagen i Malmö den 5 oktober 2022.

Presentationen från den 5 oktober finns tillgänglig på:

Eurocine Vaccines presentation på Sedermeradagen i Malmö