Eurocine Vaccines presenterar Immunose™ FLU på konferens i Washington

Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson kommer att presentera bolagets influensavaccin Immunose™ FLU på World Vaccine Congress i Washington den 16-18:e april. Presentationen fokuserar på Immunose™ FLU som ett effektivt och säkert vaccin för barn, det snabbast växande segmentet på influensavaccinmarknaden.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post  hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar och kommersialiserar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologier, vilka är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet, Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie, och på preklinisk utveckling av ett nasalt vaccin mot bakteriell lunginflammation. Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.
Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på  www.eurocine-vaccines.com.