Eurocine Vaccines presenterar på Redeye Growth Day 4 juni 2018

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på
www.redeye.se/live/redeye-growth-day-18 samt på Bolagets hemsida.