Eurocine Vaccines presenterar på Småbolagsjakten Live idag

Eurocine Vaccines kommer att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner på Småbolagsjakten Live idag, i samband med den kommande inlösenperioden för bolagets teckningsoption TO 3.

Eurocine Vaccines presenterar idag den 27 maj 2020, kl. 16.10-16.30 på

Småbolagsjakten Live med Laika Consulting.

Livesändningen hittar du på:

https://www.investerarbrevet.se/valkommen-till-smabolagsjakten-live-27-maj–2020

Välkommen!

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Eurocine Vaccines och agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 3,
var vänlig kontakta: 

Sedermera Fondkommission 
Telefon: +46 40 615 14 10 
E-post: info@sedermera.se 
Web: www.sedermera.se