Eurocine Vaccines presenterar slutresultat från preklinisk studie med klamydiavaccin

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) kan idag, tillsammans med Spixia Biotechnology AB (”Spixia Biotechnology”) och forskare vid Örebro Universitet, presentera slutresultat från en preklinisk djurstudie med en klamydiavaccinkandidat. Resultaten, som delvis presenterats tidigare som en kraftig immunrespons mot ”det bakteriella vaccinet” i pressmeddelande den 7 augusti 2019, visar att både antikroppar och T celler i immunförsvaret induceras av vaccinet. Den goda immunologiska effekten av det testade vaccinet är jämförbar med det som gett skydd i prekliniska modeller.

I de studier som har genomförts i samarbete mellan Eurocine Vaccines och Spixia Biotechnology har olika administreringssätt utvärderats. Studien visar bland annat att injicerade vacciner är lika potenta eller mer potenta än intranasalt administrerat vaccin med adjuvans. Vaccinet inducerar båda delarna av immunförsvaret, det vill säga både antikroppar och T celler.

”I tidigare studier och baserat på kliniska data, har man sett att både antikroppar och T celler behöver samverka för att få ett starkt skydd mot klamydia. Därför är det extra glädjande att våra resultat indikerar att både T celler och antikroppar aktiveras av vaccinet” säger dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines.

”Resultaten från den här studien indikerar att vaccinet ger en immunologisk respons efter vaccinering som korrelerar till skydd i prekliniska modeller” säger Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology AB samt professor i biokemi. ”Det ska bli mycket spännande att fortsätta följa utvecklingen av vaccinet mot klinisk prövning” fortsätter Åke Strid.

Om marknadspotentialen för ett klamydiavaccin

Klamydia är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom där förebyggande vacciner saknas på marknaden idag. Den globala försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia bedöms vara jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, Gardasil och Cervarix. Tillsammans sålde dessa vacciner för mer än 2,5 miljarder US dollar år 2017 och beräknas nå 5 miljarder US dollar år 2024 enligt Globe Life Sciences Ltd. (London, UK), ett företag specialiserat på marknadsanalys.

Om behovet av klamydiavaccin

Klamydiainfektion är den vanligaste typen av sexuellt överförd infektion och majoriteten av sexuellt överförd klamydia visar inga symptom. Man beräknar att 130 miljoner fall av klamydiainfektion sker globalt varje år. Infektionen kan framför allt hos kvinnor leda till svåra komplikationer, som till exempel infertilitet, utomkvedshavandeskap och för tidig födsel. Dessutom kan klamydiainfektion även medföra ökad mottaglighet för andra sexuellt överförbara sjukdomar. Därför finns ett starkt behov av förebyggande vacciner mot klamydia, ett behov som även WHO har identifierat. Trots det befinner sig endast två produkter mot klamydia i klinisk fas, varav en är en förebyggande vaccinkandidat. Det ger en gynnsam konkurrenssituation.

Vidare utgör effektiva vacciner och vaccinationsprogram mot bakteriella infektioner ett av de bästa sätten att motverka utvecklingen av antibiotikaresistens, ett allvarligt hot mot den globala hälsan.

Om Spixia Biotechnology

Spixia Biotechnology bedriver verksamhet inom bioteknisk forskning och utveckling, särskilt inom förebyggande vacciner mot klamydia. Bolaget har en patentportfölj med patent och patentansökningar som kan ge skydd till 2031. Huvudkontoret ligger i Örebro.