Eurocine Vaccines publicerar valberedningens beslutsförslag inför årsstämman

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) publicerar härmed valberedningens beslutsförslag inför årsstämma som äger rum på tisdag den 15 december.

Beslutsförslagen finns publicerade på:

https://www.eurocine-vaccines.com/the-company/