Eurocine Vaccines säkrar antigenleveranser

Eurocine Vaccines har säkrat leveranser av influensasantigen från kommersiell tillverkning. Nu inleds förberedelser för den kommande kliniska Fas I/II- studien med bolagets nasala influensavaccin Immunose™ FLU.

-Vi är mycket nöjda med att helt enligt tidplanen ha säkrat leveranser av splitantigen för vår kommande kliniska studie, säger VD Hans Arwidsson. Nu går vi vidare med de prekliniska studier som krävs för att kunna ansöka om tillstånd för vår planerade kliniska prövning.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar på det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com.