Eurocine Vaccines senarelägger årsstämman 2023

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) senarelägger 2023 års ordinarie bolagsstämma till den 29 december på grund av administrativa skäl.

Årsstämman kommer att hållas fredagen den 29 december i stället för det tidigare kommunicerade datumet 20 december.

Bolagets styrelse har beslutat om framflyttning av datumet för årsstämman av administrativa skäl.