Eurocine Vaccines stärker patentskyddet

Eurocine Vaccines stärker patentskyddet genom att lämna in tre internationella patentansökningar baserade på de två prioritetsansökningar som gjordes i december 2012. Om de nya ansökningarna godkänns som patent kommer de att stärka Eurocine Vaccines patentportfölj för barn, för äldre samt för självadministrering av vacciner.

Eurocine Vaccines stärker patentskyddet ytterligare genom att gå vidare internationellt baserat på prioritetsansökningarna från december 2012. Tre internationella PCT (Patent Cooperation Treaty) ansökningar har lämnats in idag. PCT är en internationell överenskommelse som innebär att en enda ansökan på ett språk får en gemensam, internationell ingivningsdag i samtliga PCT:s medlemsländer, mer än 140 stycken. Om de nya ansökningarna godkänns som patent kommer de att ge skydd under 20 år framåt. De tre PCT ansökningarna ger utökat skydd för vacciner avsedda för barn, för äldre samt immunsvaga, och även för vacciner som möjliggör enkel och säker självadministrering.

”Jag är mycket nöjd över att ha lämnat in de här tre PCT-ansökningarna baserade på våra vetenskapliga resultat”, säger Anna-Karin Maltais, Bolagets chef för forskning och utveckling. ”Genom patentansökningarna stärker vi skyddet inom tre områden som alla har stor kommersiell potential” säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines. ”Det gäller för både influensa och andra tillämpningar.”

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post  hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på  www.eurocine-vaccines.com.