Eurocine Vaccines studie fortlöper enligt plan

– Vi kan idag meddela att samtliga deltagare i vår andra kliniska studie med vaccinkandidaten Immunose™ FLU har fått sin första dos och att vi därmed håller utsatt tidplan, säger Kia Bengtsson, forskningsledare för klinisk utveckling.

Den aktuella studien är en så kallad Fas I/II-studie, vars primära syfte är att samla in ytterligare säkerhetsdata, vilket är en förutsättning för vidare studier i barn. Totalt deltar cirka 300 personer i åldersspannet 50 – 75 år på fem orter, där försökspersonerna delats in i sju behandlingsgrupper.

Eurocine Vaccines planerar att presentera säkerhetsdata redan i slutet av tredje kvartalet. Eftersom studien är så omfattande kommer analyserna av de immunologiska proverna att finnas tillgängliga först under kvartal fyra.