Eurocine Vaccines studie fortlöper enligt plan

– Vi kan idag meddela att samtliga deltagare i vår andra kliniska studie med vaccinkandidaten Immunose™ FLU har fått sin första dos och att vi därmed håller utsatt tidplan, säger Kia Bengtsson, forskningsledare för klinisk utveckling.

Den aktuella studien är en så kallad Fas I/II-studie, vars primära syfte är att samla in ytterligare säkerhetsdata, vilket är en förutsättning för vidare studier i barn. Totalt deltar cirka 300 personer i åldersspannet 50 – 75 år på fem orter, där försökspersonerna delats in i sju behandlingsgrupper.

Eurocine Vaccines planerar att presentera säkerhetsdata redan i slutet av tredje kvartalet. Eftersom studien är så omfattande kommer analyserna av de immunologiska proverna att finnas tillgängliga först under kvartal fyra.

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »