Eurocine Vaccines tecknar avtal om utvärdering av ännu en vaccinkandidat

Eurocine Vaccines har tecknat det tredje avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat.

Avtalet har tecknats med ett svenskt universitet, forskare vid universitetet samt ett bolag. Vaccinkandidaten, som är ett nytt förebyggande vaccin mot en bakteriell sjukdom i människa, kommer att utvärderas i en djurstudie som bekostas gemensamt av Eurocine Vaccines och universitetet.

Utvärderingen utgör en del av bolagets nya strategi som beskrivs i pressmeddelanden daterade den 5 november respektive 14 november 2018.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.