Eurocine Vaccines tecknar avtal om utvärdering av vaccinkandidat

Eurocine Vaccines har tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat.

Vaccinkandidaten kommer att utvärderas i en djurstudie och är ett nytt injicerat vaccin mot en virussjukdom i människa.

Utvärderingen utgör en del av bolagets nya strategi som beskrivs i pressmeddelanden daterade den 5 november respektive 14 november 2018.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019.