Eurocine Vaccines tecknar avtal om utvärdering av ytterligare en vaccinkandidat

Eurocine Vaccines har tecknat det andra avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat.

Avtalet har tecknats med en icke vinstdrivande organisation i USA, där vaccinkandidaten kommer att utvärderas i en djurstudie. Vaccinkandidaten är ett förebyggande vaccin mot en virussjukdom i människa.

Utvärderingen utgör en del av bolagets nya strategi som beskrivs i pressmeddelanden daterade den 5 november respektive 14 november 2018.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019.