Eurocine Vaccines utökar vaccinportföljen med en terapeutisk HSV-2-vaccinkandidat

Eurocine Vaccines AB (“Eurocine Vaccines”) meddelar härmed att bolaget har ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med Redbiotec AG (“Redbiotec”). Avtalet ger Eurocine Vaccines exklusiva globala rättigheter att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, baserat på den teknik som utvecklats av Redbiotec.

Avtalet omfattar både en mRNA- och en proteinbaserad teknologi, dess dokumentation och patent inom området HSV-2. Genom att ingå detta avtal kommer all verksamhet i samband med utveckling, tillverkning och kommersialisering fram till dess att ett utlicensieringsavtal med en tredje part undertecknas, att ledas och finansieras av Eurocine Vaccines.

Intäkterna från eventuell framtida utlicensiering eller beviljande av rättigheter till tredje part ska delas mellan Eurocine Vaccines och Redbiotec, beroende på projektets utvecklingsstadium när avtalet med tredje part ingås. Redbiotec har rätt till royalties på Eurocine Vaccines nettoförsäljning av ett godkänt HSV-2-vaccin, om sådan försäljning sker.

– Jag är mycket nöjd med att vi har adderat denna lovande kandidat till vår portfölj, särskilt med tanke på den imponerande vetenskapliga utvecklingen av det terapeutiska vaccinet som Redbiotec hittills har gjort, säger VD Hans Arwidsson, Eurocine Vaccines. Kandidaten är helt i linje med vår portföljstrategi, tillägger Dr. Arwidsson.

Herpes simplexvirus typ 2 är en sexuellt överförbar sjukdom som enligt WHO drabbar cirka en halv miljard människor i världen. Implikationerna som följer är smärtsamma genitala blåsor och/eller sår, depression till följd av negativ inverkan på livskvalitet och sexuella relationer, ökad risk för HIV, neurologiska funktionshinder på grund av neonatal herpes och, i sällsynta fall, hjärninflammation. För närvarande behandlas HSV-2 huvudsakligen med antivirala läkemedel, och det finns inget effektivt terapeutiskt vaccin på marknaden i dag.

– Vi är mycket nöjda med att ha engagerat Eurocine Vaccines för att ta nästa steg framåt och utveckla våra HSV-2-kandidater från innovation till en potentiell blockbuster. Eurocine Vaccines har visat sig vara en av få vaccinexperter som är engagerade, hängivna och kapabla att göra just detta, säger Christian Schaub, medgrundare och VD för Redbiotec.

Redbiotec är ett privat bioteknikföretag, grundat 2006 och verksamt i närheten av Zürich, Schweiz. Med expertis inom komplexa proteiner och mikrobiell teknik har Redbiotec en framgångsrik historia av samarbete med läkemedelsföretag inom vaccinområdet (t.ex. Redvax, en avknoppning från Redbiotec, som förvärvades av Pfizer). Redbiotec arbetar nu med flera projekt, bland annat proteiner för livsmedelsindustrin och proteiner och genetiskt material för läkemedels- och bioteknikindustrin. https://www.redbiotec.ch/

Omedelbara aktiviteter efter undertecknandet av avtalet är bland annat följande;

     • Planering av den kommande utvecklingen, inklusive prekliniska och kliniska studier, dokumentation, patent och affärsutveckling samt aktiv marknadsföring.
     • Beslut om vilken teknik som ska användas – mRNA eller proteinbaserad vaccinkandidat.
     • Utvärdering av potentialen för ett profylaktiskt HSV-2-vaccin som kan följa utvecklingen av detta terapeutiska vaccin, och de potentiella synergierna mellan dessa två.

Läs mer om vår utvecklingsprocess, hur vi överbryggar klyftan mellan innovation och marknad: https://www.eurocine-vaccines.com/bridging-the-gap/

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2022.