Eurocine Vaccines valberedning föreslår Prof. Emanuele Montomoli som ny styrelseledamot

Eurocine Vaccines valberedning föreslår att Prof. Emanuele Montomoli väljs in som ny styrelseledamot vid årsstämman den 19 december 2019.

Valberedningen 2019 i Eurocine Vaccines, bestående av Pär Thuresson (ordförande i valberedningen), Hans Arwidsson, Emanuele Montomoli samt Pierre A. Morgon, föreslår att Prof. Emanuele Montomoli väljs in som ny styrelseledamot vid årsstämman som äger rum den 19 december 2019.

Emanuele Montomoli är grundare, huvudägare och Chief Scientific Officer på VisMederi srl, som äger 5,9% av aktierna i Eurocine Vaccines AB. VisMederi srl är ett privat bolag som deltar i kliniska studier, där vacciner mot infektionssjukdomar i människa studeras tillsammans med andra läkemedelsbolag. Han är professor i Folkhälsa inom Avdelningen för Molekylär Medicin vid Universitetet i Siena, Italien och har både en kandidatexamen och masterexamen i Life Science från samma universitet.

Emanuele Montomoli deltar för närvarande i två EU-finansierade projekt som utvecklar nya metoder för att utvärdera vacciner och vaccinadjuvans. Han är styrelseledamot för ISIRV Society, The International Society for Influenza and other Respiratory Virus Diseases, och har publicerat nästan 70 vetenskapliga artiklar samt flera kapitel i vetenskapliga läroböcker inom området.

Vidare föreslår valberedningen samtliga nuvarande styrelseledamöter för omval. Valberedningens kompletta förslag till styrelse inför årsstämman den 19 december är därmed:

Pierre A. Morgon (ordförande, omval), Hans Arwidsson (omval), Emanuele Montomoli (nyval), Jan Sandström (omval) och Pär Thuresson (omval).

Det är mycket glädjande att Emanuele Montomoli har tackat ja till att kandidera till styrelsen i Eurocine Vaccines. Det befäster VisMederis ställning som långsiktig ägare samtidigt som professor Montomolis erfarenhet av vaccinutveckling och hans enorma nätverk i vaccinområdet blir ännu mer tillgängligt för Eurocine Vaccines, säger Pierre A. Morgon, ordförande.