Feminvest uppmärksammar Eurocine

Feminvest är ett nytt investerarnätverk för kvinnor vars syfte är att främja kvinnors ägande och inflytande på aktiemarknaden. Nu uppmärksammar det Eurocine Vaccines och Immunose™ FLU i en artikel efter den lyckade, och övertecknade emissionen.

Feminvest_Art3Lean_2016

Läs artikeln i sin helhet på:
FeminvestLogo

Fejan

Eller öppna den som ett dokument här pdf_icon_small