Feminvest uppmärksammar Eurocine

Feminvest är ett nytt investerarnätverk för kvinnor vars syfte är att främja kvinnors ägande och inflytande på aktiemarknaden. Nu uppmärksammar det Eurocine Vaccines och Immunose™ FLU i en artikel efter den lyckade, och övertecknade emissionen.

Feminvest_Art3Lean_2016

Läs artikeln i sin helhet på:
FeminvestLogo

Fejan

Eller öppna den som ett dokument här pdf_icon_small

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »