Flaggning i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”) har avyttrat sitt aktieinnehav i Eurocine Vaccines. Formue Nord har tidigare innehaft cirka 9,71 procent av röster och kapital i Eurocine Vaccines.

Med anledning av avyttringen har Formue Nord passerat flaggningsgränsen om 5 procent av kapital och röster i bolaget. Formue Nord erhöll aktier i Eurocine Vaccines som en del av deras garantiåtagande (”toppgaranti”) i samband med optionsinlösen som genomfördes under juni 2020.