Flaggning i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att det har kommit till bolagets kännedom att Fårö Capital AB avyttrat sitt aktieinnehav i Eurocine Vaccines. Fårö Capital AB har tidigare innehaft 16 840 000 aktier i bolaget, motsvarande cirka 7,25 procent av röster och kapital.

Med anledning av avyttringen har Fårö Capital AB passerat flaggningsgränsen om 5 procent av rösterna och kapitalet i bolaget.