Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines AB meddelar härmed att Flerie Invest AB har förvärvat aktier i bolaget och passerat flaggningsgränsen om 15 % av röster och kapital. Flerie Invest AB äger cirka 16,12 % av röster och kapital.

Flerie Invest AB har förvärvat aktier och äger cirka 16,12 % av röster och kapital i Eurocine Vaccines AB. Innan aktieförvärvet uppgick Flerie Invest ABs innehav i Eurocine Vaccines AB till 13,43 % av röster och kapital. Flerie Invest AB är ett svenskt investmentbolag inom bioteknologi och läkemedel med kontor i Stockholm och London. Bolaget grundades 2010 av Thomas Eldered, medgrundare till Recipharm.

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet överstigit 15 procent, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.