Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Flerie Invest AB (“Flerie”) har passerat gränsvärden för flaggning till följd av den företrädesemission av aktier som Eurocine Vaccines genomförde under augusti 2023 (”Företrädesemissionen”).

Företrädesemissionen som Eurocine Vaccines genomförde under augusti 2023 har nu registrerats på Bolagsverket. Med anledning av Företrädesemissionen har Flerie passerat flaggningsgränsen om 10 procent av röster och kapital i Bolaget.

Fleries ägande uppgick före Företrädesemissionen till 7 970 031 aktier, vilket motsvarade cirka 28,7 procent av röster och kapital i Bolaget. Efter registrering av Företrädesemissionen och införing i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken uppgår Fleries innehav till totalt 7 970 031 aktier, vilket motsvarar cirka 8,3 procent av röster och kapital i Eurocine Vaccines.