Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines meddelar idag att Flerie Invest AB har förvärvat aktier i bolaget och passerat flaggningsgränsen om 10 % av röster och kapital. Flerie Invest AB äger cirka 12,55 % av röster och kapital. Vidare meddelar Eurocine Vaccines att Formue Nord Markedsneutral A/S har minskat sitt innehav till cirka 3,09 % av röster och kapital.

Flerie Invest AB har förvärvat cirka 12,55 % av röster och kapital i Eurocine Vaccines. Flerie Invest AB är ett svenskt investmentbolag inom bioteknologi och läkemedel med kontor i Stockholm och London. Bolaget grundades 2010 av Thomas Eldered, medgrundare till Recipharm.

Vidare meddelar Eurocine Vaccines att Formue Nord Markedsneutral A/S har minskat sitt innehav till cirka 3,09 % av röster och kapital.