Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines efter registrering av riktad nyemission

Den 14 oktober 2019 genomfördes en riktad nyemission av aktier i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) om sammanlagt 20 000 000 aktier. Denna nyemission har nu registrerats på Bolagsverket. Antalet utestående aktier ökar därmed med 20 000 000 stycken, från 212 314 953 stycken till 232 314 953 stycken, och aktiekapitalet ökar med 50 000,026 SEK, från 530 787,6585 SEK till 580 787,6845 SEK. I syfte att möjliggöra delleverans av aktier till investerarna i den riktade nyemissionen har huvudägaren i Bolaget, VisMederi Srl lånat ut 13 652 101 aktier till Sedermera Fondkommission. De utlånade aktierna kommer med anledning av genomförd registrering nu att återlämnas till VisMederi Srl. Detta medför att VisMederi Srl kommer att passera flaggningsgränsen om 5 % av röster och kapital i Bolaget. Som ett resultat av registreringen av den riktade nyemissionen kommer även Fårö Capital AB att passera flaggningsgränsen om 5 % av röster och kapital i Bolaget.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Eurocine Vaccines i samband med den riktade emissionen. Markets & Corporate Law har agerat legal rådgivare.