Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att bolagets huvudägare VisMederi Srl passerat flaggningsgränsen om 5 procent av röster och kapital i bolaget. Flaggningsgränsen har passerats med anledning av utspädningen från genomförd företrädesemission under Q1 2020.

Det har kommit till bolagets kännedom att huvudägaren VisMederi Srl:s röster och kapital i bolaget, som ett resultat av utspädningen från genomförd företrädesemission under Q1 2020, minskat från 5,88 till 2,67 procent. VisMederi Srl:s innehav har därmed passerat flaggningsgränsen om 5 procent.

VD Hans Arwidsson kommenterar:

”VisMederi är en långsiktig strategisk partner som blev huvudägare i Eurocine Vaccines i samband med den riktade emission som genomfördes i december 2018. De har sedan dess varit tydliga med att innehavet i Eurocine Vaccines är långsiktigt men att VisMederi inte har ambitionen att öka innehavet. Som en följd av utspädningen från företrädesemissionen, har VisMederi därför passerat flaggningsgränsen.”