Företrädesemission av units registrerad hos Bolagsverket

Varje unit bestod av en nyemitterad aktie och en teckningsoption av serie TO 2. De nya aktierna och teckningsoptionerna registrerades hos Bolagsverket den 22 januari 2018. Det innebär att sista dag för handel i BTU (Betald Tecknad Unit) är den 25 januari 2018 och utfärdade BTU kommer att ersättas med aktier och teckningsoptioner den 31 januari 2018.

Antalet aktier i Bolaget efter emissionen uppgår till 67 474 109 och aktiekapitalet har ökat till 7 711 327,19 kronor. Antalet utestående teckningsoptioner är 14 015 388.