Förslag till ny styrelseledamot i Eurocine Vaccines

Årsstämman i Eurocine Vaccines AB (publ) den 17 december föreslås välja Dr. Pierre A. Morgon till ordinarie styrelseledamot i Bolaget.

Årsstämman den 17 december 2013 föreslås välja Pierre A. Morgon till ordinarie styrelseledamot i Eurocine Vaccines av en enhällig valberedning.

Pierre A. Morgon är farmacie doktor från Lyon Universitet och har även en Master i affärsjuridik (Lyon Law School) och en MBA (ESSEC Business School). Han har mer än 26 års erfarenhet från läkemedelsindustri och biotech, där han har arbetat i lokala och globala marknadspositioner och i positioner med fullt resultatansvar. Bolag som Pierre A. Morgon arbetat för inkluderar ICI-Pharma, Synthelabo, Aventis Pasteur, Yamanouchi Pharma, BMS, Drug Abuse Sciences, Schering-Plough och Bio Alliance Pharma. Mellan 2009 och 2013 arbetade han som Vice President, Franchise & Global Marketing Strategy och medlem av ledningsgruppen i Sanofi Pasteur, ett av världens allra största vaccinbolag. Idag är han marknadschef och medlem av ledningsgruppen för Cegedim, och styrelseledamot i Theradiag, båda i Frankrike.

”Vi är mycket glada för att kunna föreslå Pierre A. Morgon som styrelseledamot”, säger Pär Thuresson, styrelseledamot i Eurocine Vaccines och ordförande i valberedningen. ”De erfarenheter som Pierre har från olika läkemedelsbolag, och i synnerhet från vaccinindustrin, stärker Eurocine Vaccines i våra kontakter med potentiella partnerbolag.”

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post  hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com, telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på  www.eurocine-vaccines.com.