Framflyttade positioner på BIO Korea

Uppföljande möten med tidigare etablerade kontakter präglade årets partneringkonferens BIO Korea, såväl på plats som utanför konferensen. Även nya kontakter knöts direkt efter den presentation som VD Hans Arwidsson höll för intresserade.

Asia-Pacific is the fastest growing region in the global influenza vaccinemarket. The major reasons for the fastest growth in the region are massive unexplored market (as large number of people donot have access to vaccination), increasing involvement of government, and increasing healthcare expenditure.”

Global Industry Insight: Influenza Vaccine market 2020

– Sydkorea är ett av de mest innovativa länderna i regionen och influensavaccinmarknaden är under snabb tillväxt, med en köpstark medelklass som driver efterfrågan på förebyggande mediciner och vård, säger Dr. Arwidsson som summerar årets konferens som givande.