Fulltecknad nyemission stärker finanserna inför klinisk studie

Eurocine Vaccines nyemission är nu genomförd och bolaget tillförs därmed 18,0 Mkr före emissionskostnader. I emissionen tecknades units för 14,5 Mkr med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades units för 3,7 Mkr utan stöd av uniträtter. Emissionen tecknades således till 101,0 procent.

Totalt emitteras 16 344 885 units i emissionen, där varje unit består av en nyemitterad aktie och en teckningsoption. Eurocine Vaccines tillförs därmed 18,0 Mkr före emissionskostnader efter att full betalning skett. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 3,2 Mkr, varav kostnaden för emissionsgarantin uppgår till 1,3 Mkr. Pengarna ska användas till att finansiera bolagets fas I/II kliniska studie under influensasäsongen 2016/17.

I och med emissionen ökar bolagets aktiekapital med 3 268 977 kronor. Styrelsen har dock med godkännande av den extra bolagsstämman den 16 februari 2016 beslutat att minska bolagets aktiekapital med motsvarande belopp, varför aktiekapitalet fortsatt kommer att uppgå till 4 358 636,60 kronor efter att beslutet verkställts. Antalet aktier efter emissionen uppgår till 38 138 068 stycken och antalet teckningsoptioner uppgår till 16 344 885. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en rabatterad kurs under oktober 2016. För fullständiga villkor se emissionsprospektet som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

– Jag tackar alla befintliga och nya aktieägare för förtroendet och ser fram emot att fortsätta utvecklingen av Immunose™ FLU, helt enligt vaccinbolagens önskemål, säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines AB.
– Detta ger oss möjlighet att fortsätta vår utveckling enligt den utstakade planen mot den kliniska studien, säger forskningschef Anna-Karin Maltais, och tillägger att det är otroligt inspirerande att få driva utvecklingen av ett nytt influensavaccin för barn.

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl juridisk rådgivare i samband med emissionen.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. Bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, planeras inleda den kliniska utvecklingen under hösten 2016.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 och www.eurocine-vaccines.com .

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.