Handel med Eurocine Vaccines teckningsoptioner inleds 2 maj

Eurocine Vaccines AB (publ) genomförde under mars 2016 en företrädes-emission där aktieägare och investerare kunde teckna units. Varje unit består av en nyemitterad aktie och en teckningsoption. Totalt emitterades 16 344 885 units i emissionen, och därmed finns lika många teckningsoptioner. Emissionen har registrerats hos Bolagsverket och teckningsoptionerna kommer inom kort att tas upp till handel på Aktietorget, med den 2 maj som första handelsdag.

Stoppdag hos Euroclear i BTU var den 22 april 2016 och de nya aktierna beräknas vara utbokade till VP-konton och depåer den 26 april 2016. Totalt emitteras 16 344 885 units i emissionen, där varje unit består av en nyemitterad aktie och en teckningsoption. Emissionen har registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier efter emissionen uppgår till 38 138 068 stycken och antalet teckningsoptioner uppgår till 16 344 885. Aktiekapitalet uppgår till 4 358 636,60 kronor efter emission och nedskrivning av aktiekapitalet i enlighet med tidigare kommunikation från Eurocine Vaccines.