Har valts ut för “Biotech mission to Japan”

– Vi är mycket stolta över att Eurocine Vaccines har valts ut bland de sökande för att delta i delegationen “Biotech mission to Japan”, säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines. Japan är en av de tre viktigaste läkemedelsmarknaderna i världen och även specifikt för vacciner. Eurocine Vaccines har flera kontakter i Japan och har bland annat genomfört intressanta vaccinstudier i samarbete med National Institute of Biomedical Innovation (NIBIO), Osaka, Japan.

Resan finansieras och arrangeras av EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, en organisation som har etablerats i samarbete mellan EU-kommissionen och den Japanska regeringen. Syftet med resan är att underlätta samarbete mellan företag i EU och Japan och att öka deras konkurrensförmåga.

Biotech mission to Japan har flera målsättningar för de deltagande företagen, t.ex.:

  • Få kännedom om specifika aspekter på japansk marknadsstruktur, läkemedelsmarknad, affärskultur etc.
  • Identifiera relevanta beslutsfattare, forskningscentra och potentiella affärspartners.
  • Etablera kontakter med potentiella affärspartners och utvecklingspartners.

– Jag bedömer möjligheten att delta i det här sammanhanget som mycket betydelsefull och hoppas att resan öppnar nya kontakter och affärsmöjligheter för oss i Japan, tillägger Hans Arwidsson.

Länk till arrangören, EU-Japan Centre for

Industrial Cooperation:
http://www.eu-japan.eu/about-us

Länk till konferensen, BIO Japan 2016:

http://www.ics-expo.jp/biojapa