News

Nidhogg Resources Holding AB: Utdelning av teckningsoptioner i Nidhogg

I samband med att Eurocine Vaccines AB förvärvade samtliga aktier i Nidhogg Resources AB beslutades på den extra bolagsstämman den 31 maj 2024 om utdelning…

Eurocine Vaccines AB: Nidhogg Resources Holding AB utser ny VD

Eurocine Vaccines AB under namnändring till Nidhogg Resources Holding AB (”Bolaget”), har med omedelbar verkan utsett en ny VD, Niclas Biörnstad, som en fundamental del…

Eurocine Vaccines AB (publ) byter företagsnamn till Nidhogg Resources Holding AB (publ)

Samtliga beslut som fattade på extra bolagsstämman i Eurocine Vaccine AB (publ), org nr 556566-4298 (”Bolaget”), den 31 maj har nu registrerats hos Bolagsverket vilket…

Calendar