Höstens aktiviteter

Eurocine Vaccines har parallellt med den pågående studien planerat följande aktiviteter under hösten. Samtliga finns nu listade i vårt kalendarium med reservation att det är en preliminär planering och ändringar kan ske med kort varsel.

De viktigaste milstolparna är:

23 aug Bokslutskommuniké
oktober Studieresultat
12 – 23 nov Prisperiod för teckningsoption
26 nov – 7 dec Period för optionsinlösen

 

Branschträffar

Den i särklass viktigaste branschkonferensen under hösten är World Vaccine Conference i Lissabon, Portugal, den 29–31 oktober. Här väntar branschens vaccinexperter på presentationen av resultaten från vår senaste studie.

Mucosal Vaccines, Adjuvants and Delivery i Lausanne, Schweiz den 12-14 november är en annan viktig konferens, där CSO Anna-Karin Maltais också deltar i Scientific Advisory Panel.

 

Investerarträffar

Under hösten planerar Eurocine Vaccines att möta investerare och övriga intressenter för att berätta om den aktuella studien, uppdatera vad som händer på det nasala vaccinområdet samt delge tankar om arbetet framåt.

28 aug Redeye Frukost, Stockholm
11 sept Aktiespararna, Stockholm
25 sept Redeye After Work, Stockholm
26 sept Aktiespararna, Malmö
12 nov Aktiespararna, Göteborg
4 dec Redeye After Work, Stockholm

De flesta presentationerna filmas.