Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 4

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 4 (”TO 4”) inleds idag den 14 mars 2022. Nyttjandeperioden löper till och med den 28 mars 2022. Innehavare av TO 4 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines till en kurs om 1,41 SEK per aktie. Teaser, anmälningssedel och informationsblad finns tillgängliga på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com/investors), Sedermera Corporate Finance (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

TO 4 i sammandrag:

  • Teckningskurs: Varje TO 4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines till en kurs om 1,41 SEK.
  • Emissionsvolym: Det finns 3 158 164 utestående TO 4. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 4 tillförs Eurocine Vaccines cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Antal nu utestående aktier i Eurocine Vaccines: 14 211 741 stycken.
  • Värdering: Cirka 20 MSEK.

Vid fullt nyttjande av TO 4 kommer antalet aktier i Eurocine Vaccines öka med 3 158 164 till 17 369 905 och aktiekapitalet öka med cirka 789 541 SEK till cirka 4 342 478 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 18,18 procent baserat på antalet aktier i Eurocine Vaccines efter fullt nyttjande av samtliga TO 4. TO 4 är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet “EUCI TO 4” och med ISIN SE0016101356.

Viktiga datum för TO 4:

  • 14 mars 2022 Nyttjandeperioden inleds.
  • 24 mars 2022 Sista dag för handel av teckningsoptioner.
  • 28 mars 2022 Nyttjandeperioden slutar.
  • 31 mars 2022 Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad.
  • 25 april 2022 Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier.

Teaser, anmälningssedel och informationsblad finns tillgängliga på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com/investors), Sedermera Corporate Finance (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Teaser kommer att skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Anmälningssedel samt teaser kommer att skickas ut till innehavare av VP-konto. Fullständiga villkor och anvisningar för TO 4 hålls tillgängliga via Eurocine Vaccines hemsida.

Eurocine Vaccines presenterar på Aktiedagen Stockholm

Idag, den 14 mars kl. 9.30 medverkar Eurocine Vaccines på Aktiedagen Stockholm.
VD Hans Arwidsson kommer att presentera Bolaget och svara på frågor.

Ta del av presentationen live, via www.aktiespararna.se/tv/live

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Corporate Finance är finansiell rådgivare och Nordic Issuing emissionsinstitut till Eurocine Vaccines i samband med optionslösen avseende TO 4. Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) agerar legal rådgivare.

För mer information om TO 4, vänligen kontakta:

Nordic Issuing, +46 (0) 40-632 00 20, info@nordic-issuing.se