Information om investerarpresentationer

Eurocine Vaccines kommer att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid följande websända investerarpresentationer i samband med den kommande inlösenperioden för bolagets teckningsoption TO 3:

  • 27 maj 2020, kl. 16.10-16.30

Småbolagsjakten Live med Laika Consulting

Livesändningen hittar du på https://www.investerarbrevet.se/

  • 8 juni 2020, kl. 10.45-11.15                

Småbolagsdagen med Aktiespararna
Livesändningen hittar du på www.aktiespararna.se/tv/live.

 

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Eurocine Vaccines och agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 3, var vänlig kontakta: 

Sedermera Fondkommission 
Telefon: +46 40 615 14 10 
E-post: info@sedermera.se 
Web: www.sedermera.se