Informerar om pågående studier

Eurocine Vaccines meddelar att de förberedande studierna inför den planerade kliniska studien fortskrider enligt plan.

Immunose™ FLU har framgångsrikt framställts med splitantigen som bolaget avtalat om för användning i den kliniska studien. Just nu genomförs en musstudie för att bekräfta den immunologiska responsen innan start av toxikologiska studier. Planen är att slutföra de toxikologiska studierna under första halvåret 2016 och den kliniska studien planeras äga rum under influensasäsongen hösten 2016 till våren 2017.

– Vi fortsätter att hålla den tidplan som vi har beskrivit och det känns mycket tillfredställande, säger VD Hans Arwidsson. Vi kommer fortlöpande att informera om utvecklingen i projektet.