Insynspersoner i Eurocine Vaccines förvärvar aktier

Flera personer med insyn i den operativa verksamheten i Eurocine Vaccines har förvärvat aktier i den pågående nyemissionen.

Jan Sandström, ledamot i Eurocine Vaccines styrelse sedan 2013, har tecknat sig för 75 000 aktier och teckningsoptioner i bolaget genom köp av uniträtter. Jan Sandström ägde sedan tidigare inga aktier i bolaget.

VD Hans Arwidsson, forskningschefen Anna-Karin Maltais och styrelseledamoten
Pär Thuresson har tecknat sina fulla andelar i emissionen.

Kontakt

Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,

e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. Bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, planeras inleda den kliniska utvecklingen under hösten 2016.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 och www.eurocine-vaccines.com .

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.