Kommunikationssatsning som märks

Informationen samlad
Den sammanhållande länken för all information är Eurocine Vaccines nya hemsida. Förutom en presentation av bolaget och sedvanlig information för investerare, återfinns alla nyheter samlade, såväl pressmeddelanden som reportage och övriga nyheter. Sajten innehåller även ett uppdaterat kalendarium som efterfrågats av investerare. För den vetgirige kommer här att finnas fakta och länkar till kunskap om vaccinering och om bolagets patenterade metod att vaccinera nasalt.

– Vi har redan under våren höjt tempot i nyhetsrapporteringen och utökat med breda och fördjupande nyheter, och nu samlar vi all information på ett bra sätt, säger VD Hans Arwidsson.

Transparens
Flera intressenter har efterfrågat en större insikt i den löpande verksamheten. Ambitionen är att berätta utförligare om aktuella händelser i verksamheten och höja kunskapen om den avancerade processen att utveckla vaccin och om den rigorösa säkerhet som den omgärdas av.

Ägarfokus
Under hösten kommer vi inom Eurocine Vaccines att vara extra tillgängliga för investerare och aktiemarknad för att berätta om den högst prioriterade produktkandidaten, det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU. Det återspeglas såväl på den svenska delen av hemsidan som i det stora antal investerarträffar som är planerade under hösten. Läs mer i Kalendarium eller se Videoinbjudan.

Ökad tydlighet återspeglas även genom att exempelvis förklara utformningen av den nya partnerstrategin och hur produktportföljen byggs upp kring Eurocine Vaccines patenterade teknologi Endocine™.

– Det här är inte bara en punktinsats utan en naturlig del av en kontinuerlig och professionell kommunikation från bolaget, påpekar Hans Arwidsson.

Passion för framgång
Parallellt pågår dialogen med partners, kollegor och marknaden för att presentera och positionera bolaget i relation till de utvecklingsmöjligheter och framtidsutsikter som vaccinmarknaden erbjuder.

Den vetenskapliga och affärsinriktade kommunikationen intensifieras successivt och sker genom såväl personliga möten, branschträffar som digitalt. Den engelskspråkiga delen av hemsidan kommer att riktas mer till vaccinindustrin, varför både struktur och innehåll kommer att skilja sig från den svenska delen.

Den nya satsningen på kommunikation innebär att fler personer i bolaget involveras. Vi kommer att berätta om vårt arbete, om den passion som driver oss och organisationen framåt, och om vår övertygelse att kunna göra skillnad.

För frågor, synpunkter eller kommentarer kontakta:
VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com, telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. Bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, planeras inleda den kliniska utvecklingen under hösten 2016.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.