Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines har den 16 februari hållit extra bolagsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.  De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Stämman beslutade vidare att genomföra en företrädesemission av units och att minska aktiekapitalet enligt framlagda förslag.

Eurocine Vaccines kommer nu att genomföra en företrädesemission av units i enlighet med stämmans beslut. Emissionslikviden kommer att användas för att genomföra den planerade kliniska studien under influensasäsongen 2016/2017.

– Med stämmobesluten kan vi nu fortsätta att förbereda och genomföra den planerade kliniska studien – det första viktiga kliniska steget på vägen mot ett nasalt influensavaccin för barn, säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines.

Kontakt

Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,

e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Bolagets huvudprojekt, ett nasalt kvadrivalent influensavaccin för barn, planeras inleda den kliniska utvecklingen under hösten 2016. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 och www.eurocine-vaccines.com .

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.