Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines har idag, den 1 april hållit extra bolagsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Stämman beslutade vidare att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en företrädesemission.

Eurocine Vaccines kommer nu att fullfölja genomförandet av en företrädesemission i enlighet med styrelsens beslut. Emissionslikviden kommer att användas för att genomföra de första stegen i bolagets nya strategi – utveckling av ett eget influensavaccin för barn.

– Med stämmobesluten kan vi nu gå vidare och genomföra de planerade aktiviteterna i vår nya strategi – egen utveckling av ett nasalt influensavaccin för barn. Först fokuserar vi på ett avtal med en antigenleverantör för den kommande kliniska studien, säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.
Företaget fokuserar på det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.
Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com.