Laika uppmärksammar Eurocine Vaccines

Laika Consulting uppmärksammade Eurocine Vaccines emission i sitt investerarbrev den 1 december 2017. Läs brevet här =>