Många ser fram emot Eurocine Vaccines kliniska resultat

För Eurocine Vaccines innebar deltagandet i Schweiziska Lausanne en ypperlig möjlighet till berikande diskussioner och nätverkande samt en möjlighet att påverka och utveckla området för nasal vaccinering. Eurocine Vaccines rönte stor uppmärksamhet i samband med presentationen av de egna framstegen och den kommande kliniska studien.

– Jag är glad över all den internationella expertis som visat intresse att bistå med sin kompetens, såväl erfarenhetsmässigt som att öppna nya dörrar och möjligheter, säger Anna-Karin Maltais, forskningschef på Eurocine Vaccines. Anna-Karin sitter även med i Advisory Scientific Panel för konferensen.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com
 070 – 634 0171

Om företaget
Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. Bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, planeras inleda den kliniska utvecklingen under hösten 2016.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.