Många ser fram emot Eurocine Vaccines kliniska resultat

Under den gångna veckan deltog forskningschef Anna-Karin Maltais i den branschspecifika konferensen MUCOVAD. Det är en av få internationella träffar för världens specialister inom området för vaccinering via slemhinnan, den väg som skapar dubbelt skydd samtidigt som det är en smidig och hygienisk metod utan besvärande nålstick.

För Eurocine Vaccines innebar deltagandet i Schweiziska Lausanne en ypperlig möjlighet till berikande diskussioner och nätverkande samt en möjlighet att påverka och utveckla området för nasal vaccinering. Eurocine Vaccines rönte stor uppmärksamhet i samband med presentationen av de egna framstegen och den kommande kliniska studien.

– Jag är glad över all den internationella expertis som visat intresse att bistå med sin kompetens, såväl erfarenhetsmässigt som att öppna nya dörrar och möjligheter, säger Anna-Karin Maltais, forskningschef på Eurocine Vaccines. Anna-Karin sitter även med i Advisory Scientific Panel för konferensen.

mucovad_news