Marknadsmeddelande 166/2017 – Handelsstopp i Eurocine Vaccines AB

För ytterligare information se pressmeddelande från AktieTorget per idag den 13 juni 2017.

Information om aktien:
Kortnamn: EUCI
ISIN-kod: SE0001839069
Orderbok-ID: 37637
Organisations nr: 556566-4298

Stockholm den 13 juni 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se