Marknadsmeddelande 167/17 – Handeln i Eurocine Vaccines AB återupptas

Information om aktie:
Kortnamn: EUCI  
ISIN-kod: SE0001839069
Orderboks-ID: 37637

Stockholm den 13 juni 2017

AktieTorget
Telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se