Marknadsmeddelande 245/18 – Handelsstopp i Eurocine Vaccines AB

För ytterligare information se pressmeddelande från Spotlight Stock Market.

Information om aktien.    

Kortnamn: EUCI
ISIN-kod: SE0001839069
Orderbok-ID: 4102

CFI: ESVUFR
FISN: EUROCINE/SH
Organisationsnummer: 556566-4298
LEI: 549300B408R6FTXR0D15
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments)

Information om teckningsoptionen:    

Kortnamn: EUCI TO 2
ISIN-kod: SE00010599878
Orderbok-ID: 4683

CFI: RMXXXX
FISN: EUROCINE/OPT RTS 20181207
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments)

Stockholm 22 oktober, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com